Pērc OCTA polisi lētāk
Auto Noma
Follow ERGauto on Twitter

Kontakti:
Ūnijas iela 8. korp. 46.
Rīga, LV-1084
Latvija

Tālr.: 67032597
Fakss: 67032596
Mob.: 22330303
e-pasts: info@ergauto.lv


Iegādāties OCTA polisi.


Kas ir OCTA polise?

OCTA ir Sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise. OCTA apdrošināšanu regulē "Sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums". Likums pieejams www.ltab.lv (Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs).

Cik jāmaksā par sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu?

Apdrošināšanas prēmijas apmēru nosaka apdrošinātājs, atbilstoši transportlīdzekļa veidam, izmantošanas mērķim un citiem risku ietekmējošiem faktoriem. Kā viens no galvenajiem prēmijas apmēra noteicošajiem faktoriem ir Bonus Malus klase.

Kas ir Bonus - Malus klase?

BM klase ir konkrētam apdrošinājuma ņēmēja (īpašnieka/turētāja) transportlīdzeklim noteikta riska klase

  • BM klases mērķis ir apvienot atsevišķās riska klasēs apdrošinājuma ņēmēju (transportlīdzekļu īpašnieku/turētāju) transportlīdzekļus, kuri ir vienādi braukšanas uzvedībā un kuriem, no braukšanas drošības viedokļa, ir vienāds risks izraisīt ceļu satiksmes negadījumus (CSNg), kā rezultātā tiek veiktas apdrošināšanas atlīdzību izmaksas.
  • BM sistēma tiek izmantota aprēķinot apdrošināšanas prēmiju standartlīgumiem un starptautiskajiem apdrošināšanas līgumiem (Zaļām kartēm), kas tiek izsniegti Latvijā reģistrētiem (reģistrējamiem) transportlīdzekļiem.
  • MALUS - sods (apdrošināšanas prēmijas palielinājums) transportlīdzekļa īpašniekam/turētājam par vienu vai vairākiem CSNg, kur viņš ir nodarījis zaudējumus iepriekšējos apdrošināšanas periodos (izņemot gadījumus, ja CSNg zaudējumus ir nodarījis transportlīdzeklis, kas izgājis no īpašnieka, glabātāja vai lietotāja valdījuma nevis viņa vainas, bet citas personas prettiesisku darbību dēļ un to var dokumentāli pierādīt).
  • BONUS – apdrošināšanas prēmijas atlaide (apdrošināšanas prēmijas samazinājums) transportlīdzekļa īpašniekam/turētājam, kurš nav nodarījis zaudējumus CSNg.
  • jaunslēgums – apdrošināšanas līgums, ko slēdz apdrošinājuma ņēmējs, apdrošinot transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību pirmo reizi.

Bonus – malus (atlaide - piemaksa) sistēma sastāv no 17 riska klasēm, kas nosaka atlaidi vai piemaksu slēdzot apdrošināšanas līgumu:

  • BM klase 1 – 5 (Malus) – var tikt piemērota piemaksa
  • BM klase 6 (jaunslēgums) - var tikt piemērota bāzes prēmija
  • BM klase 7 – 17 (Bonus) – var tikt piemērota atlaide

Sīkāk par BM klasēm varat uzzināt www.ltab.lv

No kā mani pasargā OCTA un kādus zaudējumus tā sedz?

OCTA polise sedz:

  • Zaudējumus, ko esi nodarījis trešās personas veselībai un/vai īpašumam, ceļu satiksmes negadījumā, kas noticis Tavas vainas dēļ.
  • Zaudējumus, ko nodarījusi cita persona Tavai veselībai un/vai tavam īpašumam, ceļu satiksmes negadījumā, kas noticis citas personas vainas dēļ.

Par zaudējumiem uzskatāmi:

*19.pants. Personai nodarītie zaudējumi

(1) Ceļu satiksmes negadījumā personai nodarītie materiālie zaudējumi ir zaudējumi sakarā ar cietušās personas:
1) ārstēšanu;
2) pārejošu darbnespēju;
3) darbspēju zaudējumu;
4) nāvi.

(2) Ceļu satiksmes negadījumā personai nodarītie nemateriālie zaudējumi ir zaudējumi, kas saistīti ar sāpēm un garīgām ciešanām sakarā ar:
1) cietušās personas fizisku traumu;
2) cietušās personas sakropļojumu, invaliditāti;
3) apgādnieka, apgādājamā vai laulātā nāvi;
4) apgādnieka, apgādājamā vai laulātā 1.grupas invaliditāti.
(3) Apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem materiālajiem un nemateriālajiem zaudējumiem nosaka Ministru kabinets.

Ceļu satiksmes negadījumā trešās personas mantai nodarītais zaudējums ir zaudējums, kas radies:

*25.pants. Mantai nodarītie zaudējumi

1) sakarā ar transportlīdzekļa bojājumu vai bojāeju;
2) sakarā ar ceļa, ceļa būves, ēkas vai būves bojājumu vai bojāeju;
3) sakarā ar cita personai piederošā īpašuma, izņemot šā panta 1. un 2.punktā minēto īpašumu, bojājumu vai bojāeju;
4) veicot nepieciešamos ceļu satiksmes negadījumā cietušo personu glābšanas darbus;
5) sakarā ar cietušās personas nogādāšanai ārstniecības iestādē izmantotā transportlīdzekļa bojājumu vai šā transportlīdzekļa salona notraipīšanu;
6) evakuējot transportlīdzekļus no ceļu satiksmes negadījuma vietas;
7) sakarā ar kaitējumu videi.

*Izraksts no Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma.

Kādi ir OCTA atlīdzību limiti?

Personai nodarīto zaudējumu atlīdzības limits līdz Ls 250 000
Personas īpašumam nodarīto zaudējumu atlīdzības limits līdz Ls 70 000

Kāda ir OCTA polises darbības teritorija?

OCTA standartlīgums attiecas uz visiem Latvijā reģistrētiem transportlīdzekļiem. Tas ir spēkā Latvijas un Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā: Lietuvā, Igaunijā, Austrijā, Beļģijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Itālijā, Īrijā, Kiprā, Lielbritānijas Apvienotajā Karalistē un Ziemeļīrijā, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Portugālē, Polijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Vācijā, Ungārijā un Zviedrijā, Šveicē, Lihtenšteinā, Īslandē un Norvēģijā. Ja vēlies doties uz Albāniju, Andoru, Bulgāriju, Bosniju un Hercegovinu, Baltkrieviju, Izraēlu, Irānu, Maroku, Moldovu, Maķedoniju, Rumāniju, Serbiju, Melnkalni, Tunisiju, Turciju un Ukrainu. Tev būs jāiegādājas Zaļā karte. Zaļā karte nepieciešama zaļās kartes sistēmas dalībvalstīs.

Vai es varu piedalīties ceļu satiksmē bez OCTA?

Piedaloties ceļu satiksmē, OCTA polise ir obligāta, to nosaka likums. Izraisot ceļu satiksmes negadījumu bez OCTA polises, Tev būs jāsedz cietušai personai nodarītie morālie un materiālie zaudējumi. Ja Tev ir OCTA polise, par zaudējumu atlīdzināšanu parūpēsies apdrošinātājs.Šīm atbildēm uz Jūsu jautājumiem nav juridiska spēka - tām ir informatīvs raksturs. Plašāk par OCTA varat uzzināt "Sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā".