Buy Traffic policy cheaper
Auto Noma
Follow ERGauto on Twitter

Contacts:
Unijas street 8-46.
Riga, LV-1084
Latvia

Ph.: 67032597
Fax: 67032596
Mobile: 22330303
Email: info@ergauto.lv


Par tiesībām remontēt garantijas auto.

 

TAVAS TIESĪBAS

 

No 2002.gada līdz 2010.gada 31.maijam Eiropas Savienībā auto tirdzniecības un pēcpārdošanas tirgu ir regulējusi kopīga direktīva 1400/2002. Automašīnu izplatīšanas un tirdzniecības sektoru minētā direktīva turpinās regulēt līdz 2013.gada 31.maijam, savukārt jautājumus, kas skar pēcpārdošanas tirgus dalībnieku tiesības un pienākumus, ar 2010.gada 1.jūniju (līdz 2023.gada 31.maijam) nosaka jaunā direktīva 461/2010. Līdz ar tai pievienotajām oficiālām EK vadlīnijām, tā turpina un papildina direktīvas 1400/2002 pamatnostādnes un regulējumus, kuru mērķis ir veicināt konkurenci auto apkopes un remonta pakalpojumu sniedzēju starpā -  mazinot iespējas realizēt auto ražotāju un to autorizēto pārstāvju tīkla monopolstāvokli un veicinot neatkarīgo servisu iespējas kvalitatīvi konkurēt ar dīleru servisiem. Patērētāju (autobraucēju) ieguvums no minētajām likumdošanas iniciatīvām ir nepārprotams – pieaugot auto apkopes un remonta pakalpojumu sniedzēju skaitam, kuru starpā valda vienlīdzīga konkurence, pakalpojumu kvalitātei kopumā ir tendence uzlaboties un cenām samazināties.

Galvenie aspekti, ko regulē minētās normas un kuras ir noderīgi zināt:

 

  1. Automašīnas garantija atkarībā no remonta veicēja

Auto ražotājiem nav tiesību izvirzīt nosacījumu veikt regulārās apkopes pie ražotāja autorizētiem pārstāvjiem garantijas saglabāšanai. Šīs "garantijas apkopes" ir tiesīgi veikt arī neatkarīgie servisi. Protams, ir jāizpilda ražotāja noteiktās prasības darbu apjomam, periodiskumam un izmantoto materiālu atbilstībai.

 

  1. Neatkarīgo servisu iespējas un tiesības.

 

Automašīnu ražotājiem jānodrošina iespējas neatkarīgajiem servisiem piekļūt tehniskajai informācijai un instrumentiem, kas nepieciešama automašīnu kvalitatīvai apkalpošanai un remontam. Katrs auto ražotājs nodrošina specifiskas tehniskās informācijas un instrumentu pieejamību neatkarīgajiem tirgus dalībniekiem, kas tiem ļauj konkurēt ar ražotāja autorizētajiem servisiem un piedāvāt kvalitatīvus, konkurētspējīgus pakalpojumus. ERG Auto šos kritērijus ievēro.

 

  1. Oriģinālās rezerves daļas.

 

Auto ražotāju pārstāvju bieži kultivēti meli ir apgalvojums, ka periodisko apkopju veikšanai obligāti ir jāizmanto no automašīnas ražotāja iepirktas, jeb “oriģinālās” detaļas un tas tiek izvirzīts kā nosacījums ražotāja garantijas uzturēšanai. Taču minētās tiesību normas skaidri nosaka, ka izmantotajām detaļām vien jāatbilst ražotāja noteiktajiem standartiem un kvalitātes rādītājiem, bet ne iegādātām pie noteikta piegādātāja.

Būtība – vairumu tehniskajai apkopei un remontam nepieciešamos materiālus un detaļas neražo pats autoražotājs – automašīnu komplektēšanai un dīleru tīkla apgādei šīs detaļas ražotājs iepērk no rezerves daļu ražotājiem, kuri tās ražo atbilstoši transportlīdzekļu ražotāja noteiktajām specifikācijām un ražošanas standartiem. Šie piegādātāji pārdod savus ražojumus ne tikai ar transportlīdzekļu ražotāju pilnvaroto remontētāju tīklu, bet arī ar neatkarīgu kanālu starpniecību – tikai tad tās jau tiek uzskatītas par “neoriģinālajām” detaļām (analogajām, alternatīvajām, aftermarket rezerves daļām, u.c.), kaut arī no automašīnu ražotāja dīleru piegādātām “oriģinālajām” tās nereti atšķiras tikai ar iepakojumu un uz tām nav konkrētā autoražotāja logotipa. Svarīgākais – apejot ražotāja izplatīšanas sistēmu un tās dalībnieku uzcenojumu, šie ražojumi patērētājam pieejami par ievērojami zemāku cenu.

Tas nozīmē šādas automašīnu lietotāju tiesības:

  • ražotāja vispārējā garantija nevar tikt pārtraukta vai ierobežota, ja regulārās apkopes automašīnai tiek veiktas neatkarīgā servisā. Nosacījumi garantijas saglabāšanai - apkopes jāveic automašīnas ražotāja noteiktajos termiņos (pēc noteikta laika perioda vai nobraukuma), noteiktajā apjomā un izmantojot automašīnas ražotāja noteiktām kvalitātes prasībām atbilstošas rezerves daļas un materiālus.
  • ražotāja vispārējā garantija nevar tikt pārtraukta vai ierobežota, ja veicot regulārās apkopes automašīnai tiek uzstādīti filtri, aizdedzes sveces, bremžu uzlikas vai citi materiāli, kas nav iepirkti no dīlera vai uz to iepakojuma nav logotipa (neoriģinālās rezerves daļas).

 

Resursi:

Kampaņa "Par tiesībām remontēt"

http://www.r2rc.eu/?page=home〈=lv

Eiropas iniciatīva patērētāju atbalstīšanai

http://www.isitfair.eu/index_lv.html

Eiropas Komisija (auto nozari regulējošā likumdošana)

http://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/overview_en.html

Eiropas Patērētāju informēšanas centrs

http://ecclatvia.lv

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

http://www.ptac.gov.lv

Starptautiskās automobiļu rezerves daļu izplatītāju
federācijas brošūra par neatkarīgo tirgus dalībnieku tiesībām (PDF dokuments)

http://www.figiefa.org/docs/230653-FIGIEFA-LETS.pdf

Latvijas auto rezerves daļu importētāju asociācija

http://www.lardia.lv

Konkurences Padomes skaidrojums par autoservisu regulējumu

http://www.kp.gov.lv/?object_id=1024&module=news